Chi tiết tin

Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại

Cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội, việc trao đổi, mua bán hàng hóa đã tồn tại và phát triển không ngừng dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những nét đặc trưng cơ bản của người Việt Nam chúng ta đó là thói quen "đi chợ". Việc mua bán, giao dịch tại các chợ đã trở thành một trong những nét văn hóa rất riêng, mang bản sắc của người Việt.

 Để đảm bảo công bằng giữa người bán và người mua trong việc trao đổi mua bán các hàng hóa thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại, ngày 27/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN (gọi tắt là TT 09) quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Ngày 29/8/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các đối tượng là lãnh đạo Phòng kinh tế, Phòng kinh tế hạ tầng các huyện/thị/thành, đại diện các Đội quản lý thị trường, cán bộ phụ trách Khoa học và Công nghệ các huyện/thị/thành và Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh với hơn 71 lượt tham dự. Nội dung chính là thông tin, tuyên truyền những điểm mới của TT 09 như:

- Quy định cụ thể yêu cầu đối với cân sử dụng và lượng thiếu cho phép đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

- Quy định việc trang bị quả cân đối chứng và việc thực hiện phép đo đối chứng.

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Tại Hội nghị, Chi cục cũng tiếp tục hướng dẫn thêm nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho tuyến huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đo lường trong thời gian tới.

Việc ban hành TT 09 đã góp phần thiết thực đảm bảo văn minh thương mại, công bằng xã hội trong hoạt động trao đổi, mua bán các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân và nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong xã hội hiện đại ngày nay.

PHÒNG QLĐL – Chi cục TĐC

Tin liên quan
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà    03/04/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    12/03/2017
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    27/01/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Liên kết Liên kết