Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017

      Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 56/KH-TĐC ngày 10/4/2017 đã được Sở KH&CN phê duyệt, từ ngày 18/4/2017 đến 15/5/2017 Chi cục TCĐLCL đã phối hợp Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục QLTT tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 42 doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (vàng TSMN) trên địa bàn tỉnh.

       Đoàn kiểm tra đã tiến hành các nội dung kiểm tra về đo lường (kiểm tra cân phân tích sử dụng trong kinh doanh vàng) và chất lượng vàng TSMN (kiểm tra việc ghi nhãn, công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng TSMN). Kết quả kiểm tra như sau:

      - Kết quả kiểm tra về đo lường: có 34/43 (chiếm tỉ lệ 79,1 %) phương tiện đo (cân phân tích) sử dụng trong kinh doanh vàng phù hợp quy định và có 9/43 (chiếm tỉ lệ 20,9 %) cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định. Cụ thể như sau:

         + Kiểm tra sự phù hợp của cân về phạm vi đo và độ chính xác sử dụng trong kinh doanh vàng: 01/43 cân không phù hợp quy định (giá trị độ chia kiểm e không phù hợp theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).

       + Kiểm tra sự phù hợp của cân sử dụng trong kinh doanh vàng với quy định về kiểm định: 08/43 cân không phù hợp quy định (nội dung lưu ý cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định, cân hết hiệu lực kiểm định hoặc rách tem niêm phong).

      - Kết quả kiểm tra về chất lượng:

        + Kiểm tra nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ (đơn vị tính: mẫu): kiểm tra 159 mẫu hàng hóa vàng trang sức. Trong đó, có 34/159 (chiếm tỉ lệ 21,4 %) mẫu phù hợp quy định và 125/159 (chiếm tỉ lệ 78,6 %) mẫu không phù hợp quy định (không ghi nhãn hoặc ghi nhãn không đúng quy định).

       + Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng trang sức (đơn vị tính: mẫu): kiểm tra 159 mẫu hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ. Trong đó, có 77/159 (chiếm tỉ lệ 48,4 %) mẫu có công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp quy định và 82/159 (chiếm tỉ lệ 51,6 %) mẫu có công bố tiêu chuẩn áp dụng không phù hợp quy định (không công bố tiêu chuẩn hoặc công bố không đúng tiêu chuẩn).

     Kết quả xử lý:

    - Đoàn kiểm tra đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan kiểm tra ban hành 36 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp và tạm dừng lưu thông hàng hóa (02 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp; 06 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp và tạm dừng lưu thông hàng hóa; 28 thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa) đối với 08 cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định, 121 mẫu hàng hóa ghi nhãn không phù hợp quy định, 78 mẫu hàng hóa công bố tiêu chuẩn áp dụng không phù hợp quy định của 36 DN kinh doanh vàng TSMN. Đồng thời, đề nghị các DN trên thực hiện các hành động khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn quy định theo quy định.     

    - Lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chánh Thanh tra sở KH&CN xử phạt đối với 10 DN vi phạm về chất lượng (kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định).

     Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã thực hiện lồng ghép công tác thông tin tuyên truyền các quy định về đo lường, chất lượng cho 41 DN kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh vàng TSMN.

      Qua công tác kiểm tra cho thấy các DN vi phạm về chất lượng còn khá nhiều (35/42 DN vi phạm về chất lượng, chiếm tỉ lệ 83,3%) và có chiều hướng gia tăng so với năm 2016 (25/46 DN vi phạm về chất lượng, chiếm tỉ lệ 54,35%). Phần lớn các vi phạm chủ yếu là không có nhãn hàng hóa theo đúng quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan, đối phó và ngại tốn kém chi phí, thời gian cho việc in và dán tem của các DN kinh doanh vàng TSMN.

      Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, Chi cục TCĐLCL sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng TSMN trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp./.

(Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Tin liên quan
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà    03/04/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    12/03/2017
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    27/01/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường    27/01/2017
Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 180    25/12/2016
Kết quả kiểm tra về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    13/12/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ Tết Trung thu năm 2016 và mũ bảo hiểm    15/10/2016

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 1758/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP
 Quyết định 3733/2016/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Liên kết Liên kết