Chi tiết tin

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ.

Những nội dung chính của Nghị định bao gồm:

- Quy định các Danh mục công nghệ (khuyến khích, hạn chế và cấm chuyển giao), quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ;

- Biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ.

Nghị định 76/2018/NĐ-CP cũng quy định điều kiện, hình thức, thủ tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. Cụ thể, để được hỗ trợ, doanh nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện:

1. Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư;

2. Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ);

3. Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án quy định tại điều kiện (1) nêu trên.

Về hình thức hỗ trợ:

- Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay (hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay) để thực hiện chuyển giao công nghệ;

- Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ: thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (được ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ) hoặc hỗ trợ trực tiếp (thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp).

Từ ngày 01/7/2018, Nghị định 76/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành.

CN.Vũ Phương Thảo

Tin liên quan
Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến    22/06/2018
Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ    21/06/2018
Tưới tiết kiệm: Nâng cao giá trị nông sản    21/06/2018
Quy định mới về quản lý tài sản hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước    21/06/2018
Một nông dân chế tạo thành công máy rửa quả hồng xiêm    21/06/2018
Đưa chuyên đề khởi nghiệp vào chương trình đào tạo    21/06/2018
Gói hỗ trợ vốn 200 tỷ đồng cho startup trong lĩnh vực nông nghiệp    21/06/2018
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang    18/06/2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất    12/06/2018
Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    31/05/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"

Liên kết Liên kết