Chi tiết tin

Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020.

Chương trình này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đồng thời, việc thực hiện Chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên cơ sở triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm tăng cường sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình bao gồm:

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

- Doanh nghiệp đã được hỗ trợ ở Chương trình khác thì không được hỗ trợ trong Chương trình này đối với nội dung tương tự.

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện hỗ trợ của Chương trình này.

- Điều kiện được ưu tiên hỗ trợ: ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều điều kiện sau đây:

+ Thuộc các ngành nghề như sau: Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Thuộc Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

+ Sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thời gian thực hiện của Chương trình bắt đầu áp dụng từ năm 2017 đến hết năm 2020.

Nội dung Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Tiền Giang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ: skhcn.tiengiang.gov.vn (Mục Văn bản mới)./.

Đoàn Bảo Sơn (Phòng QLCN&ChN)

Tin liên quan
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 4 năm 2017    14/12/2017
Hội nghị triển khai dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi    28/11/2017
Hội nghị công bố triển khai đề tài khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp các huyện phía tây    28/11/2017
Phân tích yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút    28/11/2017
Việt Nam - Australia tuyên bố đối tác đổi mới sáng tạo    28/11/2017
Tăng cường chính sách đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo    28/11/2017
Mô hình chăn nuôi vịt biển phù hợp vùng ven biển    28/11/2017
Phát huy vai trò cầu nối chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất    24/11/2017
Cách mạng công nghiệp 4.0: “Khát” nhân lực trình độ cao    21/11/2017
Hội thảo hợp tác nông nghiệp giữa Ấn Độ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long    20/11/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Liên kết Liên kết