Chi tiết tin Chi tiết tin

Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy
17/04/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Trục liên thông văn bản Quốc gia là kết quả bước đầu, mục tiêu đặt ra là cung cấp dịch vụ đến tận người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, nhất định chỉ có một con đường ký số thay vì ký giấy văn bản.

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Trục liên thông văn bản Quốc gia ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ được phát triển thành nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - Vietnam Data Exchange Platform (VDXP). Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp, cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được triển khai, kết nối từ Trung ương đến địa phương thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu này.

Dự kiến trong quý IV/2019, VDXP sẽ mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Hệ thống tham vấn chính sách (e-consultation), Hệ thống thông tin phục vụ hợp và xử lý công việc của Chính phủ (e-cabinet) và các hệ thống thông tin khác, cũng như kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành, góp phần hiện thực hóa lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử của Việt Nam hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong tương lai không xa.

Hiện nay, VPCP đang là đơn vị quyết tâm đi đầu trong giải quyết hồ sơ trên nền điện tử, thực hiện VPCP phi giấy tờ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại VPCP được xây dựng và phát triển, triển khai tới 100% cán bộ, công chức VPCP theo một quy trình xử lý hoàn chỉnh, khép kín và bảo mật cao. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phiên bản thiết bị di động được tích hợp giải pháp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, giúp lãnh đạo VPCP chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên thiết bị di động một cách nhanh chóng, kịp thời, mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngay trong các cuộc họp hay các chuyến đi công tác.

Tại Hội nghị Sơ kết triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước được tổ chức mới đây, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã nhấn mạnh Trục liên thông văn bản Quốc gia mới là kết quả ban đầu, mục tiêu đặt ra là cung cấp dịch vụ đến tận người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, nhất định chỉ có một con đường ký số thay vì ký giấy văn bản.

Bổ sung quy chế, chế tài khi sử dụng văn bản điện tử

Trong thời gian 8 tháng triển khai quyết liệt, công tác gửi, nhận văn bản điện tử đã có những bước phát triển vượt bậc. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, tạo ra một nền tảng thông suốt và duy nhất nhằm tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin các cấp, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo thống kê của VPCP, từ ngày 1/3/2019 đến ngày 28/3/2019, đã có 10.827 văn bản gửi, 30.374 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Từ ngày 21/3/2019, VPCP đã ký số toàn bộ văn bản điện tử (trừ văn bản hệ mật) phát hành trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, đến nay đã có 2.056 văn bản điện tử được ký số phát hành.

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, trước đây, chúng ta chưa có ký số trên thiết bị di động mà mới chỉ ký trên máy để bàn. Giải pháp ký số trên thiết dị di động Ipad đã được Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viettel triển khai từ 3 năm nay.

Việc triển khai chữ ký số chỉ là một bước đi ban đầu của Ban Cơ yếu Chính phủ trong vấn đề bảo đảm bảo mật, an toàn cho Chính phủ điện tử. Trong thời gian tới, Ban cơ yếu Chính phủ tiếp tục triển khai các vấn đề về mã hoá dữ liệu cũng như các vấn đề liên quan đến phòng chống mã độc…

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần có đề xuất cụ thể hơn nữa về nhu cầu chữ ký số để Ban Cơ yếu Chính phủ chủ động trong chuẩn bị thiết bị, kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng …Bên cạnh đó, trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, cần bổ sung những quy chế, chế tài khi sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy, thậm chí có những vấn đề phải đưa ra trước cơ quan pháp luật.

Bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số được thông suốt

Theo bà Đỗ Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), thời gian qua, VPCP và các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương đã phối hợp cùng Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel tích cực triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các bộ, ngành, địa phương chưa chuẩn hoá thông tin phản hồi trạng thái xử lý văn bản theo hướng dẫn của VPCP; còn chưa có thói quen xử lý văn bản trên môi trường mạng; văn thư có thói quen nhận văn bản giấy nhập thủ công trên hệ thống… 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 28, VPCP đề nghị thời gian tới các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, phát triển Trục liên thông văn bản Quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu… là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đưa vào vận hành năm 2019 và tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2020-2025.

Bộ TT&TT thường xuyên phối hợp với VPCP giám sát, bảo đảm ATTT cho hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia theo quy định tại Quyết định 28. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ động hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương tích hợp chữ ký số trên phần mềm QLVB&ĐH, ký số văn bản điện tử được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương quy trình ký số văn bản điện tử tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV để bảo đảm tính toàn vẹn của nội dung văn bản khi văn thư cấp số, thực hiện ký số cơ quan để ban hành văn bản điện tử và nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước; sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử phù hợp với Quyết định số 28, Thông tư số 01/2016/TT-BNV và Thông tư số 02/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Tập đoàn VNPT, Viettel tiếp tục hoàn thiện phần mềm Trục liên thông văn bản Quốc gia, phần mềm QLVB&ĐH bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số được thông suốt, tích hợp các tính năng cảnh báo về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số cho các đơn vị chưa nhận được văn bản điện tử khi gặp vấn đề về kỹ thuật xảy ra.

Thời gian tới, khối lượng công việc sẽ rất nhiều, nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, trong khi nguồn lực còn hạn chế, vì vậy rất cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị để triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay thế văn bản giấy theo Quyết định số 28, phát triển Trục liên thông văn bản Quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trước hết kết nối với các hệ thống thông tin của VPCP, đây cũng là nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Bảo Sơn (P.QLCN&ChN)

Nguồn: baochinhphu.vn

Tin liên quan
Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Số 36.2019)    26/09/2019
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tháng 9 năm 2019    25/09/2019
Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/09/2019
Đánh giá trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đề xuất giải pháp và chính sách đổi mới công nghệ    12/08/2019
Xây dựng khung năng lực cho công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang    12/08/2019
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    01/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    14/06/2019
Tìm hướng phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam    14/06/2019
Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019    14/06/2019
Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm được phép nhập khẩu    14/06/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn)
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh)
 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và Cổng Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang

Liên kết Liên kết