Chi tiết tin Chi tiết tin

Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
20/03/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

       Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-TĐC ngày 22/11/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức tập huấn nhận thức, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Chi cục TCĐLCL phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) tổ chức tập huấn cho đối tượng là cơ quan hành chính nhà nước đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với 137 lượt tham dự. Lũy kế trong năm 2018, Chi cục TCĐLCL đã tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với tổng số 297 lượt tham dự.

      Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu tổng quan về hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL trong cơ quan hành chính nhà nước; Vai trò của các cấp quản lý và lãnh đạo; Nguyên nhân của sự thay đổi các phiên bản của tiêu chuẩn ISO; Giới thiệu các điều khoản mới trong tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Các bước xây dựng và áp dụng HTQLCL; Hướng dẫn các thông tin dạng văn bản cần biên soạn khi thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL. Trong quá trình giảng dạy, lớp tập huấn còn được tư vấn trưởng của SMEDEC 2 - ông Nguyễn Chí Danh chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về xây dựng và áp dụng HTQLCL.

Đan xen với quá trình tìm hiểu lý thuyết, học việc được bố trí thực hành theo nhóm và thuyết trình kết quả các bài tập về nhận diện rủi ro và cơ hội, bối cảnh của tổ chức, xác định hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, xác định các điều khoản TCVN ISO 9001:2015 liên quan đến thông tin dạng văn bản,...

Khóa học đã cung cấp những kiến thức hữu ích về xây dựng và áp dụng HTQLCL, giúp học viên củng cố kiến thức và định hướng được những hoạt động chuyển đổi HTQLCL của đơn vị theo yêu cầu tại Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Kết thúc khoá tập huấn, các học viên được Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 xác nhận danh sách tham dự tập huấn tại Công văn số 571/SMEDEC2-HC.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng

ThS. Huỳnh Thái Phụng

Tin liên quan
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn    02/05/2019
Tập huấn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    11/04/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019    20/03/2019
Tập huấn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015    20/03/2019
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong kinh doanh dịch vụ taxi và dịch vụ vận chuyển xăng dầu    06/12/2018
Năng suất chất lượng - Chìa khóa của thành công    22/11/2018
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020
 Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
 Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết