Chi tiết tin

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (Vi trí kế toán)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 (Kế toán Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               

Tiền Giang, ngày 16  tháng  11 năm 2016

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

(Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ)

(Kèm theo Biên bản số  120/BB-SKH&CN ngày 16   tháng 11 năm 2016)

 

 
 
 

 

 

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ/ Quốc tịch

Năm sinh, Giới tính

Trình độ

Kết quả

 

Vị trí

tuyển dụng

Ghi chú

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

01

Phạm Bình Dương

ĐC: 220 Lê Văn Phẩm, P.5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

QT: Việt Nam.

1994

Nam

CĐ Kế toán

T.Bình Khá

B

A

 

Kế toán

Không dự phỏng vấn

02

Trần Thị Kim Cương

ĐC: Ấp 6,  xã Phú Cường,  huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

QT: Việt Nam.

1991

Nữ

CĐ Tài chính – Ngân hàng.

Khá

B

B

04/05 phiếu

Trúng tuyển

Kế toán

 

03

Nguyễn Thị Hồng Yến

ĐC: 26/5 Ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

QT: Việt Nam.

1988

Nữ

CN Kế toán

T.Bình Khá

B

B

00/05 phiếu

Không trúng tuyển

Kế toán

Chưa có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

04

Nguyễn Thị Tuyết Lan

ĐC: 147B/7 Ấp Ngãi Thuận, Thân Cửu Nghĩa,  huyện Châu Thành, Tiền Giang.

QT: Việt Nam.

1983

Nữ

CN Kế toán

T.Bình Khá

B

B

00/05 phiếu

Không trúng tuyển

Kế toán

Chưa có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

05

Nguyễn Thanh Hòa

ĐC: 163, Ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

QT: Việt Nam.

1989

Nữ

CN Kế toán

T.Bình Khá

B

A

01/05 phiếu

Không trúng tuyển

Kế toán

Chưa có kinh nghiệm nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

06

Vương Quế Linh

ĐC: 288 Dương Kế nghiệp, Ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

QT: Việt Nam.

1994

Nữ

CN Kế toán

T.Bình Khá

B

A

Không xét

Kế toán

Chưa đủ điều kiện dự tuyển

 

 

Tin liên quan
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 - Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ    18/10/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ - Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ)    14/09/2017
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    15/08/2017
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 - Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học    14/08/2017
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 (vị trí CNTT hoặc truyền thông) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    11/07/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí CNTT hoặc truyền thông)    06/06/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí Kế toán)    06/06/2017
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 (vị trí CNTT hoặc truyền thông) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    06/06/2017
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 (vị trí kế toán) - TT Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học    06/06/2017
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (Vi trí kế toán)    02/12/2016

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết