Chi tiết tin Chi tiết tin

Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
06/05/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Căn cứ  Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 và Công văn số 1570/UBND-KTTC ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019;

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019" nhằm:

- Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN;

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST);

- Xây dựng, thúc đẩy và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang - số 6 Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tin liên quan
Thông báo Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia    14/10/2019
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý    03/09/2019
Thông báo tiếp nhận yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ    14/08/2019
Mời tham gia đối thoại về thủ tục hành chính    05/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    06/05/2019
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019    07/03/2019
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của Giám đốc Sở    07/01/2019
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 - Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ    18/10/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ - Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ)    14/09/2017
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    15/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang
 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2019 - 2025
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Công Uẩn)
 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức (bà Nguyễn Thị Hữu Hạnh)

Liên kết Liên kết