Chi tiết tin Chi tiết tin

Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”
06/05/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Căn cứ  Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019 và Công văn số 1570/UBND-KTTC ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019;

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019" nhằm:

- Kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2019, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN;

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST);

- Xây dựng, thúc đẩy và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

* Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5 năm 2019.

* Địa điểm: Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang - số 6 Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tin liên quan
Mời tham gia đối thoại về thủ tục hành chính    05/07/2019
Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”    06/05/2019
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019    07/03/2019
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 của Giám đốc Sở    07/01/2019
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 - Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ    18/10/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ - Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ)    14/09/2017
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017 (Vị trí Thông tin khoa học và công nghệ) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    15/08/2017
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 - Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học    14/08/2017
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2017 (vị trí CNTT hoặc truyền thông) - TT Thông tin và Thống kê KHCN    11/07/2017
Danh sách dự tuyển viên chức năm 2017 (Vị trí CNTT hoặc truyền thông)    30/05/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính
 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
 Kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020
 Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
 Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ vào Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết