Chi tiết tin Chi tiết tin

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
11/05/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ

Thực hiện công văn số 1517/LĐTBXH-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách của Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, giúp người dân biết và hiểu rõ, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ.

Ngày 08/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1075/SLĐTBXH-VP về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, các video, hình ảnh và bộ hỏi - đáp được đăng tải tại các địa chỉ sau:

- Video nhận biết và hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng theo quy định theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/video;

- Bộ nhận diện hình ảnh về điều kiện hưởng gói hỗ trợ theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/infographic;

- Bộ hỏi - đáp theo đường link: http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trangchu/cac-van-de-thuong-gap.

Bảo Sơn (Văn phòng Sở)

Tin liên quan
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tiền Giang    15/05/2020
Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19    11/05/2020
Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và DV bưu chính công ích trong giải quyết TTHC    07/04/2020
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính    04/04/2020
Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến    01/04/2020
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính    23/03/2020
Hướng dẫn định hướng nghiên cứu KH&CN tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Tiền Giang năm 2020 - 2021    13/03/2020
Lịch tiếp công dân năm 2020    03/02/2020
Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC    31/12/2019

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 Nghị định Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang năm 2020
 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

Liên kết Liên kết