Chi tiết tin

Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước

     Nhằm hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức và kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) để triển khai hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL sau khi công bố phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

     Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-TĐC của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang ngày 22/6/2017 về việc tổ chức khóa tập huấn nhận thức và kỹ năng đánh giá nội bộ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang phối hợp với Công ty TNHH BSI Việt Nam tổ chức khóa "Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước" từ ngày 18 - 19/7/2017.

    Tham dự Khóa tập huấn có 227 lượt học viên gồm các công chức, viên chức là thành viên Ban chỉ đạo ISO; là thư ký chất lượng; đánh giá viên nội bộ và các công chức tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện/ thị xã/ xã/ thị trấn.

    Trong 02 ngày tập huấn, Ông Huỳnh Văn Xuân (chuyên gia của Công ty TNHH BSI Việt Nam) đã hướng dẫn cho học viên các nội dung sau:

- Những khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; khái quát một số điểm khác biệt giữa TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015.

- Tổng quan về hoạt động đánh giá; kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá.

    Sau khi tiếp cận lý thuyết, các học viên được củng cố kiến thức thông qua thực hành một số bài tập tình huống về đánh giá HTQLCL, xác định tình huống không phù hợp và điều khoản liên quan theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

     Lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hằng ngày của cơ quan. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công từ đó nâng cao uy tín và hình ảnh của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước.

Phòng QLTCCL&TBT –Chi cục TCĐLCL Tiền Giang

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết