Chi tiết tin

Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại

Cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội, việc trao đổi, mua bán hàng hóa đã tồn tại và phát triển không ngừng dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những nét đặc trưng cơ bản của người Việt Nam chúng ta đó là thói quen "đi chợ". Việc mua bán, giao dịch tại các chợ đã trở thành một trong những nét văn hóa rất riêng, mang bản sắc của người Việt.

 Để đảm bảo công bằng giữa người bán và người mua trong việc trao đổi mua bán các hàng hóa thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại, ngày 27/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN (gọi tắt là TT 09) quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Ngày 29/8/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 09/2017/TT-BKHCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các đối tượng là lãnh đạo Phòng kinh tế, Phòng kinh tế hạ tầng các huyện/thị/thành, đại diện các Đội quản lý thị trường, cán bộ phụ trách Khoa học và Công nghệ các huyện/thị/thành và Ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh với hơn 71 lượt tham dự. Nội dung chính là thông tin, tuyên truyền những điểm mới của TT 09 như:

- Quy định cụ thể yêu cầu đối với cân sử dụng và lượng thiếu cho phép đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

- Quy định việc trang bị quả cân đối chứng và việc thực hiện phép đo đối chứng.

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ.

Tại Hội nghị, Chi cục cũng tiếp tục hướng dẫn thêm nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho tuyến huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đo lường trong thời gian tới.

Việc ban hành TT 09 đã góp phần thiết thực đảm bảo văn minh thương mại, công bằng xã hội trong hoạt động trao đổi, mua bán các hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân và nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong xã hội hiện đại ngày nay.

PHÒNG QLĐL – Chi cục TĐC

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết