Chi tiết tin

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TĐC ngày 12/9/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm năm 2017; Trong tháng 9/2017, Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì đã thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (từ ngày 19/9/2017 đến ngày 25/9/2017) tại các địa bàn: huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Tân Phước, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho.

Đoàn đã kiểm tra tổng số 24 cơ sở trên địa bàn tỉnh: trong đó có 17 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 07 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm. Đa số các sản phẩm, hàng hóa đều được gắn dấu hợp quy CR và được ghi nhãn hàng hóa phù hợp quy định. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn lấy 05 mẫu đồ chơi trẻ em và 03 mẫu mũ bảo hiểm để thử nghiệm, đánh giá chất lượng, kết quả có 07 mẫu đạt chất lượng và 01 mẫu mũ bảo hiểm có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy (chỉ tiêu không đạt: thử độ bền va đập và hấp thụ xung động ở điều kiện thuần hóa A). Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm có kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, có một số cơ sở do chưa quản lý tốt đầu vào nguồn hàng hóa nên vẫn còn hàng hóa chưa được ghi nhãn và gắn dấu hợp quy CR đúng quy định.

Đối với những cơ sở vi phạm hầu hết là những hộ kinh doanh nhỏ, hàng hóa chủ yếu mua của các cơ sở kinh doanh lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, hiểu biết về các quy định của Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn trong kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm còn hạn chế. Đoàn kiểm tra đã tiến hành hướng dẫn, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở khắc phục những vi phạm đã bị phát hiện, đồng thời yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn trong kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường.

Thông qua cuộc kiểm tra, Đoàn đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiểu biết, ý thức của các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của mình. Qua đó góp phần chống gian lận về chất lượng và ghi nhãn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của người tiêu dùng và người kinh doanh chân chính.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Liên kết Liên kết