Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017

      Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 56/KH-TĐC ngày 10/4/2017 đã được Sở KH&CN phê duyệt, từ ngày 18/4/2017 đến 15/5/2017 Chi cục TCĐLCL đã phối hợp Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục QLTT tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 42 doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (vàng TSMN) trên địa bàn tỉnh.

       Đoàn kiểm tra đã tiến hành các nội dung kiểm tra về đo lường (kiểm tra cân phân tích sử dụng trong kinh doanh vàng) và chất lượng vàng TSMN (kiểm tra việc ghi nhãn, công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng TSMN). Kết quả kiểm tra như sau:

      - Kết quả kiểm tra về đo lường: có 34/43 (chiếm tỉ lệ 79,1 %) phương tiện đo (cân phân tích) sử dụng trong kinh doanh vàng phù hợp quy định và có 9/43 (chiếm tỉ lệ 20,9 %) cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định. Cụ thể như sau:

         + Kiểm tra sự phù hợp của cân về phạm vi đo và độ chính xác sử dụng trong kinh doanh vàng: 01/43 cân không phù hợp quy định (giá trị độ chia kiểm e không phù hợp theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN và Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).

       + Kiểm tra sự phù hợp của cân sử dụng trong kinh doanh vàng với quy định về kiểm định: 08/43 cân không phù hợp quy định (nội dung lưu ý cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định, cân hết hiệu lực kiểm định hoặc rách tem niêm phong).

      - Kết quả kiểm tra về chất lượng:

        + Kiểm tra nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ (đơn vị tính: mẫu): kiểm tra 159 mẫu hàng hóa vàng trang sức. Trong đó, có 34/159 (chiếm tỉ lệ 21,4 %) mẫu phù hợp quy định và 125/159 (chiếm tỉ lệ 78,6 %) mẫu không phù hợp quy định (không ghi nhãn hoặc ghi nhãn không đúng quy định).

       + Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với vàng trang sức (đơn vị tính: mẫu): kiểm tra 159 mẫu hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ. Trong đó, có 77/159 (chiếm tỉ lệ 48,4 %) mẫu có công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp quy định và 82/159 (chiếm tỉ lệ 51,6 %) mẫu có công bố tiêu chuẩn áp dụng không phù hợp quy định (không công bố tiêu chuẩn hoặc công bố không đúng tiêu chuẩn).

     Kết quả xử lý:

    - Đoàn kiểm tra đã tham mưu Thủ trưởng cơ quan kiểm tra ban hành 36 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp và tạm dừng lưu thông hàng hóa (02 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp; 06 thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp và tạm dừng lưu thông hàng hóa; 28 thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa) đối với 08 cân sử dụng trong kinh doanh vàng không phù hợp quy định, 121 mẫu hàng hóa ghi nhãn không phù hợp quy định, 78 mẫu hàng hóa công bố tiêu chuẩn áp dụng không phù hợp quy định của 36 DN kinh doanh vàng TSMN. Đồng thời, đề nghị các DN trên thực hiện các hành động khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn quy định theo quy định.     

    - Lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm đề nghị Chánh Thanh tra sở KH&CN xử phạt đối với 10 DN vi phạm về chất lượng (kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định).

     Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã thực hiện lồng ghép công tác thông tin tuyên truyền các quy định về đo lường, chất lượng cho 41 DN kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, các cơ sở đã ký cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh vàng TSMN.

      Qua công tác kiểm tra cho thấy các DN vi phạm về chất lượng còn khá nhiều (35/42 DN vi phạm về chất lượng, chiếm tỉ lệ 83,3%) và có chiều hướng gia tăng so với năm 2016 (25/46 DN vi phạm về chất lượng, chiếm tỉ lệ 54,35%). Phần lớn các vi phạm chủ yếu là không có nhãn hàng hóa theo đúng quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan, đối phó và ngại tốn kém chi phí, thời gian cho việc in và dán tem của các DN kinh doanh vàng TSMN.

      Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, Chi cục TCĐLCL sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BKHCN, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng TSMN trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp./.

(Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Liên kết Liên kết