Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 06/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 và để có cơ sở báo cáo tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON92 về Bộ KH&CN theo Công văn số 379/BKHCN-TĐC ngày 07/02/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang (Chi cục TĐC) đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Tiền Giang) tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 19 Doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, kết quả như sau:

- Về đo lường: 16/19 (chiếm tỉ lệ 84,2%) DN phù hợp quy định về đo lường và 03/19 (chiếm tỉ lệ 15,8%) DN không phù hợp quy định về đo lường. Cụ thể các nội dung kiểm tra như sau:

+ Kiểm tra sự phù hợp của cột đo xăng dầu (CĐXD) với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo: 74/74 (chiếm tỉ lệ 100%) CĐXD phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của CĐXD với quy định về phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định: 72/74 (chiếm tỉ lệ 97,3%) CĐXD phù hợp quy định và 02/74 (chiếm tỉ lệ 2,7%) CĐXD không phù hợp quy định (chưa thực hiện việc kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa để đưa vào sử dụng theo quy định).

+ Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép: 70/74 (chiếm tỉ lệ 94,6%) CĐXD phù hợp quy định và 04/74 (chiếm tỉ lệ 5,4%) CĐXD không phù hợp quy định (sai số phép đo vượt quá sai số cho phép).

- Về chất lượng:

+ Kiểm tra việc công bố chủng loại nhiên liệu theo quy định: 74/74 (chiếm tỉ lệ 100%) CĐXD công bố chủng loại nhiên liệu phù hợp quy định.

+ Kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa xăng, dầu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (lấy mẫu thử nghiệm đánh giá chất lượng): Đoàn kiểm tra lấy 05 mẫu xăng gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng (gồm 01 mẫu xăng RON95-III; 04 mẫu xăng E5 RON92-II). Kết quả 05 mẫu xăng đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 1:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN).

- Xử lý của Đoàn kiểm tra: Tham mưu Chi cục TĐC ban hành 03 Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp của 03 DN kinh doanh xăng dầu với các hành vi vi phạm là sử dụng cột đo xăng dầu có sai số phép đo không phù hợp quy định; sử dụng cột đo xăng dầu không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường và chưa thực hiện việc kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa để đưa vào sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập 02 biên bản vi phạm hành chính về đo lường đối với 2 DN và đề nghị Chi cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 72.733.375 đồng.

Qua kết quả kiểm tra thực tế 19 DN kinh doanh xăng dầu, hầu hết các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên vẫn còn một số DN vi phạm về đo lường mà nguyên nhân chủ yếu là do DN còn chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như việc chưa xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra phương tiện đo dẫn đến việc sử dụng cột đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường hoặc có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép; chưa xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và chưa kiểm định cột đo xăng dầu sau khi sửa chữa trước khi đưa vào sử dụng.

Sau 03 tháng triển khai bán xăng sinh học E5 RON92 trên địa bàn địa phương, nhìn chung các cột đo được sử dụng để kinh doanh xăng sinh học E5 RON92 đều phù hợp quy định pháp luật về đo lường; chất lượng xăng sinh học E5 RON92 được lưu thông đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Trong thời gian tới Chi cục TĐC sẽ tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đặc biệt chú trọng kiểm tra chất lượng xăng sinh học E5 RON92 lưu thông trên thị trường nhằm đánh giá chất lượng và tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với chủng loại nhiên liệu sinh học này, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong sạch.

P.QLĐL - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công và Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2017    23/07/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường Quý I/2018    10/05/2018
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
 Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Liên kết Liên kết