Chi tiết tin

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà

      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành giải thưởng chất lượng quốc gia của mình.

     GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) thiết lập.

      GTCLQG do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ - đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số: 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) quy định về GTCLQG và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ KH&CN quy định về GTCLQG.

      GTCLQG không những là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, DN đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà còn là công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam - nhất là các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với mô hình quản trị tiên tiến trên thế giới, tự hoàn thiện mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ quản lý, uy tín và lòng tin đối với khách hàng, từ đó có sự đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

Đây là cơ hội giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế. Quá trình tham dự GTCLQG sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của mình để điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép quảng bá, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về tổ chức, doanh nghiệp mình; được sử dụng biểu trưng của GTCLQG trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. Qua 18 năm tham dự (từ năm 1998 đến năm 2016), Tiền Giang có 16 lượt doanh nghiệp đạt 38 GTCLQG - trong đó có 01 Giải vàng Chất lượng Quốc gia.

Về điều kiện tham gia GTCLQG: tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất và kinh doanh, dịch vụ (không phân biệt thành phần kinh tế và quy mô) liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm tham dự; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội.

      Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp tham gia GTCLQG năm 2017. Dự kiến năm 2017 sẽ có ít nhất 02 Doanh nghiệp tham gia GTCLQG có hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng quốc gia xét.

      Để hiểu rõ về GTCLQG và được hướng dẫn chi tiết, doanh nghiệp có thể liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang. Địa chỉ: 39 Trưng Trắc, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 3971189 - Fax: 3872176 - Email: cctcdlcl@tiengiang.gov.vn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ    17/05/2017
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước    11/04/2017
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia- Nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh nhà    03/04/2017
Kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017    12/03/2017
Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008    27/01/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường    27/01/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017 - 2020
 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Liên kết Liên kết