Chi tiết tin

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Hiện nay toàn tỉnh Tiền Giang đã có 55 cơ quan hành chính nhà nước công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

     Tuy nhiên, việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 ở một số cơ quan còn gặp khó khăn vì nhiều lí do bao gồm thiếu nguồn lực, một số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác.

     Trước tình hình người mới thay thế người cũ chưa nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, trong quí I/2017, một số cơ quan đề nghị và đã được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiền Giang (Chi cục) tập huấn các lớp "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước", "Đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008" cho các cán bộ, CCVC tại đơn vị mình.

     Trong các ngày 05- 06/01 và 23/02/2017 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khóa tập huấn áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các đối tượng của các là cán bộ, CCVC UBND huyện Gò Công Tây và Thanh tra tỉnh. Tổng số có 104 lượt người tham dự.

     Nội dung lớp tập huấn: Giới thiệu tổng quan về Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Hướng dẫn cho các đơn vị các kỹ năng đánh giá và cách ghi nhận các bằng chứng phát hiện được trong cuộc đánh giá chất lượng nội bộ theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

     Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ có kiến thức cơ bản về 06 thủ tục (quy trình) bắt buộc của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 như: Thủ tục kiểm soát tài liệu; Thủ tục kiểm soát hồ sơ; Thủ tục đánh giá nội bộ; Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp; Thủ tục hành động khắc phục; Thủ tục hành động phòng ngừa. Từ đó, giúp các đơn vị  nâng cao chất lượng công việc (giảm các sai lỗi, rút ngắn thời gian, giảm tồn đọng việc, giảm chi phí, giảm phiền hà, giảm khiếu nại- tố cáo, gọn nhẹ về tổ chức, …).

     Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị các kỹ năng về đánh giá chất lượng nội bộ nhằm phát hiện quá trình nào đó không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đã xác định để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa kịp thời, cải tiến công việc liên quan đến yêu cầu mong đợi của khách hàng cũng như cải tiến liên tục tính hiệu quả của hệ thống.

     Hiện tại, Chi cục đang tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh. Khi được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Chi cục sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.

Chi cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng

Tin liên quan
Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường    16/03/2018
Kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    16/03/2018
Những quy định mới trong kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ năm 2018    29/01/2018
Kết quả kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2017    29/01/2018
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường tỉnh Tiền Giang năm 2017    28/11/2017
Phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, bước tiến cần thiết của văn minh thương mại    02/11/2017
Đào tạo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và kỹ năng đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia    08/08/2017
Tập huấn Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước    08/08/2017
Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn    07/07/2017
Kết quả kiểm tra về đo lường và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường quí 2/2017    12/06/2017

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết