Chi tiết tin Chi tiết tin

Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
07/07/2020
Giảm font chữ Tăng font chữ
Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, được tổ chức vào sáng ngày 19/5/2020
 

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu trong 17 Bộ, ngành về Chỉ số PAR năm 2019; đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông vận tải. Kết quả Chỉ số PAR năm 2019 của các tỉnh, thành phố, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 90,09%, thấp nhất là tỉnh Bến Tre với 73,87%.

     Đối với tỉnh Tiền Giang, Chỉ số PAR năm 2019 tăng 6 bậc so với năm 2018, với tổng điểm đạt được là 79,68 điểm, đứng vị trí 48/63 tỉnh, thành thuộc nhóm C, đạt kết quả chỉ số từ 70% đến dưới 80%. Về chỉ số SIPAS 2019, tỉnh Tiền Giang đạt 83,39%.

    Bộ tiêu chí xác định PAR index cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần. Trong đó, điểm số 08 lĩnh vực PAR index 2019 tỉnh Tiền Giang đạt được cụ thể là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (70,59 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (87,10 điểm); Cải cách thủ tục hành chính (88,76 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (71,38 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (81,06 điểm); Cải cách tài chính công (69,04 điểm); Hiện đại hóa nền hành chính (86,23 điểm); Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh (79,94 điểm).

    Được biết, đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số PAR của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 3 liên tiếp công bố Chỉ số SIPAS trên toàn quốc.

Nguồn: tiengiang.gov.vn (CNSH)

Tin liên quan
Ngồi một chỗ nộp thuế trước bạ, đăng ký xe trực tuyến từ 15/8    30/07/2020
Tiền Giang tăng 6 bậc về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019    07/07/2020
Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ    03/07/2020
Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    03/07/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7    03/07/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia    21/06/2020
Hướng dẫn nộp hồ sơ online thanh toán qua Cổng dịch vụ công tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang    21/06/2020
Phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020    21/06/2020
Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức    12/06/2020

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
 Thông tư Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp
 Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
 Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Liên kết Liên kết