Thông tin khoa học Thông tin khoa học

Doanh nghiệp nông nghiệp cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ sau dịch bệnh Doanh nghiệp nông nghiệp cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ sau dịch bệnh
Doanh nghiệp nông nghiệp cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ sau dịch bệnh Cục...
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên sáng chế, công nghệ và ...
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021 CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021
CHUỖI CÁC SỰ KIỆN TECHFEST 2021 Phạm Võ Minh Thư – Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành...
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ThS. Lê Minh Đúng ...
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ...
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Phạm Võ...
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,... trong nước đã sản xuất được Phạm Võ Minh Thư ...
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Trải qua gần hai năm dịch...