Đơn vị trực thuộc Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư Liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn về việc xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

2. Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

3. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới;

4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo các thiết bị, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Cụ thể gồm:

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm: nấm ăn và nấm dược liệu, nguyên liệu để sản xuất bịch phôi nấm;

- Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai, bột xử lý nước sinh hoạt; các loại sản phẩm chế biến từ rau quả;

- Sản xuất và kinh doanh các loại chế phẩm sinh học xử lý môi trường;

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu composite, sơn tĩnh điện và các sản phẩm cơ khí;

- Sản xuất, lắp đặt thiết bị và xây dựng các công trình xử lý môi trường: nước thải, khí thải, nước cấp…

5. Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm và theo quy định của pháp luật gồm:

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hàng năm: Bảo tồn và sản xuất meo giống, bịch phôi nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu nhằm phát triển nghề nuôi trồng nấm của người dân trong và ngoài tỉnh.

- Dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát các công trình, quy trình công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường, xử lý nước cấp sinh hoạt nông thôn, tư vấn thiết kế các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ điện, vật liệu composite;

- Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ; thẩm định đánh giá công nghệ, chuyển giao công nghệ;

- Dịch vụ tư vấn về môi trường:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

+ Báo cáo hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (hậu ĐTM);

+ Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước;

+ Lập sổ chủ nguồn thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại;

+ Biện pháp, kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất;

+ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

6. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung Tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ;

7. Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

8. Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo và tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

9. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

10. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

11. Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

1. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, xưởng chuyên môn, gồm:

- Phòng Tổng hợp – Hành chính;

- Xưởng Cơ khí - Vật liệu mới;

- Xưởng Công nghệ Thực phẩm;

- Xưởng Công nghệ Sinh hóa.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ được giao bằng văn bản riêng sau khi Đề án xác định vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Tin liên quan
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    24/04/2019
Trung Tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ KHCN    28/11/2017
Trung Tâm Kỹ thuật & Công nghệ sinh học    28/11/2017
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng    27/11/2017