Công khai ngân sách nhà nước năm 2021

1. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Xem tại đây)

 

2. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị sử dụng NSNN trực thuộc Sở KH&CN (Xem tại đây)


Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020    02/03/2021
Công khai ngân sách nhà nước năm 2021    27/01/2021
Công khai tài sản công năm 2021    08/01/2021
Công khai tài sản công năm 2020    23/11/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2020    28/07/2020
Công khai Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020    10/07/2020
Công khai điều chỉnh dự toán NS năm 2019 các đơn vị sử dụng NS trực thuộc Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai Ngân sách nhà nước năm 2019    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020
Công khai dự toán NS năm 2019 khối Văn phòng Sở KH&CN    06/07/2020