Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,...trong nước đã sản xuất được
Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,... trong nước đã sản xuất được Phạm Võ Minh Thư  - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số...
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Phạm Võ Minh Thư - Phòng Quản l ý Công nghệ và Chuyên ngành Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông...
Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH” Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH”
Hội thảo trực tuyến "Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ KT-XH" Ngày 28/8/2021 , Hội thảo trực tuyến "Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" đã được Ban...
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM
RA MẮT MẠNG LƯỚI HỢP TÁC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM Mạng lưới hợp tác về Trí tuệ nhân tạo Việt - Úc (Vietnam - Australia AI) do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng, chủ trì, nằm...
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19 Trải qua gần hai năm dịch Covid-19 bùng phát, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng, giúp giảm gánh nặng cho...
Công khai công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn Công khai công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn
/documents/73476/33083575/55QD_QUY_HOACH_TRUONG_PHO_PHONG_DON_VI_CUA_SO_2020.pdf/0e30d1e0-1490-4952-a97d-f228bed5c5c5 ...
Công khai việc bố trí quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác Công khai việc bố trí quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác
/documents/73476/33083683/252-_QD_2018_Quyche_quanly_taisan.pdf/e0bbdaab-cbbd-4138-bc3d-0ce53291a094 ...
Công khai việc thực hiện chinh sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích họp pháp của cán bộ, CCVC, NLĐ Công khai việc thực hiện chinh sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích họp pháp của cán bộ, CCVC, NLĐ
/documents/73476/33083575/123_Q%C4%90_Quyche_lamviec.pdf/130e5533-87a0-49e5-b283-1a9692fe1ba5 ...